Klas vroeger of nu

Ben je blij met je school? Vind je dat er teveel regels zijn?

Vroeger waren de scholen heel anders. Kijk maar naar de foto hiernaast.

Bekijk hier filmpjes over scholen van vroeger.

Zoek 5 dingen die echt anders zijn als je kijkt naar jouw klas.

Schrijf dat in je werkboek.

Schrijf in je werkboek 6 regels die jullie op school hebben.

Lees nu de regels van vroeger:

Pak een ander kleurtje en schrijf 2 regels van vroeger bij jullie regels die anders zijn.

Als je iets hebt gedaan wat niet mag, wat voor straf krijg je dan van jouw juf of meester?

Schrijf 2 straffen op in je werkboek. Lees nu maar wat de kinderen vroeger als straf kregen.

Wat lijkt jou leuker, een school van vroeger of een school van nu? Schrijf dit maar op, maar schrijf er ook bij waarom je dat vindt

Ga nu weer terug naar werkwijze voor de volgende opdracht.